Ing. Petr Král do senátu
akce články kauzy profil galerie kontakt petice rozpočet

 Bohužel 1517 hlasů nestačilo k postupu do druhého kola senátních voleb.

Děkuji všem, kteří mě vyjádřili důvěru.

Senát je plný délesloužících politiků, kteří pod vedením svých stranických sekretariátů směřují tu doprava, tu doleva. Trochu zapomínají na to, že jsou tu pro všechny občany státu, nejen pro své voliče. Svým postojem rozdělují společnost přibližně na polovinu. Měli by místo demagogických sporů hledat kompromisy v protichůdných názorech. Nejsou tu proto, aby vydobyli výhody pro část národa, či snad jen pro několik lobistů, ale proto, aby našli nejlepší cestu pro všechny.  

Highslide JS

Otevření Hodinária Českým spolkem horologickým. Zámek Děčín 4.9.2015. Předseda spolku, ing Petr Král, předvádí věžní stroj Prokeš z roku 1868, který také restauroval.

Je čas na změnu. Piráti nesměřují ani doleva, ani doprava. Směřují kupředu. Věří, že klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost veřejné správy, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, používání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Zejména tyto hodnoty chci prosazovat do zákonů i já. 

To nejsou jen prázdná slova, ale skutečný program, který není jednoduché prosadit ani v legislativě, ani v praxi. Stále se nezveřejňují všechny podklady pro rozhodování, účetnictví všech veřejných institucí není otevřené, transparentní účty nejsou samozřejmostí, stále nejsou zveřejněny klíčové smlouvy.

Zákon o registru smluv ještě nezačal  pořádně platit a již "zatmívači" usilují o to, aby z něj zbyl pouze název. Snaží se o to, aby stát nezveřejňoval vše, za co utrácí. Zveřejňování smluv je přitom nejlepší obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo nevhodným prodejům majetku. 

Práce v Senátu je zejména o tvorbě kvalitních zákonů. Není to exekutiva. Pokud někdo slibuje, že zajistí okamžitý blahobyt, moc bych mu nevěřil. Splnitelným programem může být naopak to, že podpoří takové zákony, které nebudou zmenšovat občanské svobody a které budou bránit zbytečnému utrácení. Proto chci podpořit také zavádění svobodného software do samospráv, státních institucí, škol, a organizací ovládaných obcemi, neboť i to přináší úspory. Podporuji také E-government, tedy efektivní využití informačních technologií jak uvnitř veřejné správy, tak ve vztahu k občanům.

Funkce senátora by se neměla vykonávat jen na půl plynu. Neměla by se kumulovat s jinou exekutivní funkcí ve státní správě či samosprávě. Senátor by neměl být současně ministr či starosta, člen různých společností a pod. Byl by tak asi ve střetu zájmů a hlavně by nedělal  ani jednu volenou funkci naplno, jak od něj voliči očekávají.  Protože kumulaci funkcí považuji za velký nešvar  politiky, připravil jsem na toto téma PETICI.

Pokud se i vám zdá, že v Senátu je potřeba více lidí z hospodářské praxe, více lidí se zkušenostmi z praktického života, volte v obvodu Táborska mě. Budu rozhodovat nezatížen politickými dohodami, budu rozhodovat podle bodů demokratického minima, neboť demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo. Vaše volba ukáže, že tyto názory mají smysl.  

Váš kandidát na senátora na plný úvazek delegovaný Českou pirátskou stranou
Ing. Petr Král  - hlasovací lístek číslo 2    
 

Demokratické minimum:

  1. Budu hlasovat a rozhodovat v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, a postupovat přitom podle předepsaných pravidel,.
  2. Využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace.
  3. Podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit. 
  4. Hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit. 
  5. Nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě. 
  6. Nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti,.
  7. Nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně. 
  8. V případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.

 logo Pirati    pirati.sobeslav.cz      

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu          orloj.eu    muzeumhodin.info